VERKSAMHETHem     Bli medlem     Verksamhet     Tidigare aktiviteter    Styrelse     Kontakt

AKTUELLT


INBJUDAN TILL VÄNNERNAS HÖST- OCH ÅRSMÖTE 2021 PÅ ARMÉMUSEUM ONSDAG 20 OKTOBER 17.30

Årsmöte för de två senaste verksamhetsåren (2019 och 2020) sker i Hörsalen våning 4, följt av samkväm och förplägnad i Loftgången.

Fr 17.15          Samling i Hörsalen

17.30               Årsmöte

Arméns utveckling och tillväxt efter FB 20 av Arméchefen generalmajor Karl Engelbrektson

Lägesrapport från Armémuseum av museichefen Stefan Lundblad

Aktuella titlar av bokförläggare Thomas Magnusson, Medströms förlag

19.00               Mingel och landgång i Loftgången (anpassat till läget i pandemin) till en kostnad av 150 kronor med möjlighet att köpa vin eller öl mm till självkostnadspris

(Obligatorisk) anmälan om deltagande i höstmötets samkväm görs senast torsdag 14 oktober endast (obs!) genom att inbetala kostnaden för förtäring 150 kronor per person på AMV plusgiro 13 26 34-7. Ange ”[Namn] höstmöte 2021” på inbetalningen. Avser du enbart delta i årsmötet, anmäl detta till Peter L:son Björkman per e-post betmerct@gmail.com (skriv under Ämne: ”Anmälan AMV årsmöte 20/10 2021”) eller telefon 070-355 53 50. Obs att även anmälan till årsmötet är obligatorisk och endast föranmälda lämnas inträde.

Styrelsen hälsar Vännerna varmt välkommen till årets höst- och årsmöte med föredrag och följande sedvanliga måltid. Vi ser fram emot ”återstarten” och möjligheten att nå en angenäm social kamratligt samvaro i samma goda anda som Vännernas vår- och höstmöten haft före pandemins utbrott!