VERKSAMHETHem     Bli medlem     Verksamhet     Tidigare aktiviteter    Styrelse     Kontakt

AKTUELLT


Föreningsnytt för hösten är nu postade till Vännerna med Armémuseums lysande årsbok 2018 "Minnet av Narva" till de som betalt sin årsavgift och inte hämtat boken på muséet eller med en påminnelse om årsavgiften för de som inte ännu betalt (efter betalning skickas årsboken före jul).


Obs! - Höstutflykten tisdag 27 november till Riksdagen ställs in - Obs!


Vår värd för det tänkta besöket i riksdagen och försvarsutskottet riksdagsledamoten Allan Widman beklagar innerligt att besöket inte kan genomföras tisdag 27 november eftersom han behöver vara hemma i Malmö och delta i samtal om stadens politiska styre. Han lovar dock att vara värd för ett besök på det nya året, men till det återkommer vi.
Inbjudan Karolinska förbundet seminarium Minnesåret 2018 fredag 30 november 

Karolinska förbundet inbjuder Vännerna att delta i förbundets seminarium fredag 30 november 2018 på Läkaresällskapet 14.00–18.10 med anledning av minnesåret 2018, anmälan per e-post till janft.mortberg@gmail.com eller mobil 070-556 56 45 senast söndag 25/11. (För den som är intresserad av att delta som medlem av förbundet finns möjlighet att anmäla medlemskap på förbundets hemsida: http://www.karolinskaforbundet.se/om/bli-medlem/.)


Armémuseums aktivitet för Vännerna måndag 3 december


Den 3e december bjuder Armémuseum in Vännerna på glögg, pepparkakor och en visning av

Segerns pris - Narva 1700. Se inbjudan HÄR